Træskrædderen ved drejebænken
Orla Ulbrink, født i Ribe i 1930
Uddannet skrædder, har været ansat på
Det Kongelige Teater i 35 år.

Har taget drejekurser på Danmarks
Lærerhøjskole og i Kerteminde.

Link til interview med Orla Ulbrink på
P4 i 2007